חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3025-01
שם הקורס מבוא לאנליזה הרמונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' יפים גלוסקיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gluskin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טורי פוריה: מקדמים פוריה של פונקציות אינטגראביליות ופונקציות חלקות. טור פוריה. קונבולוציה. יחידה אפרוקסימטיבית. עיקרון הלוקליזציה. משפט של פייר. התכנסות ב- L2 (T). שימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות. דוגמה של התבדרות של טור פוריה. מקדמים פוריה של מידה.
טרנספורם פוריה: טרנספורם פוריה ב- L2 (R). משפט פלנשרל וטרנספורם פוריה ב- L2 (R). משפט ההיפוך. נוסחת הסיכום של פואסון.
טרנספורם פוריה על חבורות סופיות.

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפונקציות ממשיות (03662106)
קורסים מקבילים
מבוא למרחבי הילברט ותורת (03663021)


tau logohourglass00:00