חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3098-02
שם הקורס הסתברות למתמטיקאים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 11:00-12:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לימוד יסודות תורת ההסתברות המבוססת על תורת המידה

מרחבי הסתברות, מאורעות, משתנים מקריים, אי-תלות, תוחלת, שונות והתניות.

משפטים בסיסיים: הלמות של בורל קנטלי, החוק החזק של המספרים הגדולים, חוק אפס-אחד של קולמוגורוב.

תורת המרטינגלים בזמן בדיד ושימושיהם.

התכנסות חלשה של מידות הסתברות ומשפט הגבול המרכזי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03651102) אומבוא להסתברות (03652005) אומבוא להסתברות (03662010) +פונקציות ממשיות (03662106)
קורסים מקבילים
חדו''א 3 (03662141)


tau logohourglass00:00