חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3115-01
שם הקורס אנליזה על יריעות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
מתמטיקה
מרצה פרופ' לאוניד פולטרוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: polterov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 023
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס בסיסי בטופולוגיה דיפרנציאלית.
This is a course for undergraduate and graduate mathematics and physics
students. Its purpose is to give an introduction to the theory of manifolds
topological spaces which locally look as the usual Euclidean space but may have
a complicated global shape. Manifolds play a basic role in modern mathematics
and mathematical physicsהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםטופולוגיה (03662115) +גיאומטריה דיפרנציאלית (03662219)


tau logohourglass00:00