חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3117-01
שם הקורס הצגות של חבורות סופיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' דוד סודריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: soudry@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 123
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 09:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אלגבראות (ממימד סופי) מעל שדה, מודולים (ממימד סופי) מעל אלגברה, הומומורפיזם של מודולים, מכפלה טנזורית של מודולים מעל אלגברה, מודולים אי-פריקים, הלמה של שור, משפט הצפיפות של ג'ייקובסון, אלגבראות ומודולים פשוטים למחצה, תורת ארתין-וודרבורן, אלגברת החבורה של חבורה סופית, משפט משקה, הצגות של חבורות, הצגות אי-פריקות, הצגות מושרות, ההצגה הדואלית להצגה נתונה, הצגות אוניטריות, כרקטרים של הצגות ממימד סופי, פירוק ז'ורדן-הלדר של הצגה ממימד סופי, פירוק לסכום ישר של תת-הצגות, תיאור אלגברת ההומומורפיזמים של הצגה ממימד סופי כסכום ישר של אלגבראות מטריצות, משפט ברנסייד, מקדמים מטריציוניים של הצגה, אי תלות ליניארית של כרקטרים אי-פריקים, ההצגות האי-פריקות של מכפלה ישרה של שתי חבורות, יחסי האורתוגונליות של שור, הפירוק של ההצגה הרגולרית של חבורה סופית, הדדיות פרובניוס, קריטריון אי-פריקות של הצגה מושרה, ההצגות האי-פריקות של מכפלה חצי ישרה של חבורה וחבורה אבלית נורמלית (סופיות), תכונות שלמות של כרקטרים, המימד של הצגה אי-פריקה מחלק את סדר החבורה, הצגות ממשיות, משפט פרובניוס-שור, תורת ההצגות של חבורת התמורות, תורת ההצגות של (2)GL מעל שדה סופי.


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה ב 1 (03662132) +אלגברה לינארית 2א (03661112)


tau logohourglass00:00