חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3155-01
שם הקורס סמינר בגאומטריה קלסית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' יעל קרשוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelkarshon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 204
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאי הסמינר יכללו את הגאומטריה של אוקלידס, האכסיומות של הילברט, והמישור ההיפרבולי; כמו כן נושאים נבחרים נוספים כגון גאומטריה על ספירה, גאומטריה פרוייקטיבית, בניות גאומטריות, סימטריות.

מעבר לתכנים, מטרת הסמינר לפתח תקשורת מתמטית בכתב ובע"פ.

הסמינר יועבר באופן פרונטליטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00