חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3255-01
שם הקורס סמינר באנליזה גאומטרית אסימפטותית 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' שירי ארטשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shiri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 306
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בסמינר המנחה ולאחר מכן כל תלמיד יציגו פרק מהבסיס של תורת הגיאומטריה האסימפטוטית. בנוסף יהיו אורחים עם הרצאות יותר מתקדמות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 3 (03662141)
קורסים מקבילים
הסתברות למדעים (03652100) אוהסתברות למתמטיקאים (03663098) אומבוא למרחבי הילברט ותורת (03663021)


tau logohourglass00:00