חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3267-01
שם הקורס תורת הגרפים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' וויצ'ך סאמוטיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: samotij@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 002
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 15:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מושגים בסיסיים, עצים, קשירות ומשפט מנגר, מעגלי אוילר והמילטון, זיווגים, משפטי הול וטט, צביעות, משפטי ברוקס וויזינג, קבוצות בלתי תלויות וקליקות, משפט טורן, משפט רמזי, גרפים מישוריים.

הקורס יינתן בשפה האנגלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 1א (03661111) +מבוא לקומבינטוריקה ותורת (03661123) +מבוא להסתברות (03662010) אואלגברה לינארית 1א (03661111) +מתמטיקה בדידה (03681118) +מבוא להסתברות (03662010)


tau logohourglass00:00