חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3267-01
שם הקורס תורת הגרפים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' מיכאל קריבליביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: krivelev@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 301
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 15:00-18:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 007
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מושגים בסיסיים, עצים, קשירות ומשפט מנגר, מעגלי אוילר והמילטון, זיווגים, משפטי הול וטט, צביעות, משפטי ברוקס וויזינג, קבוצות בלתי תלויות וקליקות, משפט טורן, משפט רמזי, גרפים מישוריים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 1א (03661111) +מבוא לקומבינטוריקה ותורת (03661123) +מבוא להסתברות (03662010) אואלגברה לינארית 1א (03661111) +מתמטיקה בדידה (03681118) +מבוא להסתברות (03662010)


tau logohourglass00:00