חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3292-01
שם הקורס אלגברה ב 3
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' דוד סודריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: soudry@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 123
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 11:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חוגים (חילופיים), הומומורפיזמים, אידאלים, חוגי מנה, אידאלים ראשוניים, אידאלים מכסימלים, תחומי שלמות, הרדיקל הנילי ורדיקל ג'ייקובסון של חוג, מודולים והומומורפיזמים שלהם, מודולי מנה, מודולים נוצרים סופית, הלמה של נקאייאמה, סדרות מדויקות, מכפלה טנזורית, הרחבה וצמצום סקלרים, חוגי שברים ומודולי שברים, מיקום של חוג או מודול באידאל ראשוני, שדה המנות של תחום שלמות, חוגים מקומיים, פירוק פרימארי, חוגי נתר, חוגי ארתין, משפט הבסיס של הילברט, פירוק פרימארי בחוגי נתר, הרחבות שלמות של חוגים, הסגור השלם של חוג בחוג הרחבה, משפט העליה ומשפט הירידה, תחומי דדקינד, חוג השלמים האלגברים בשדה מספרים, משפט האפסים של הילברט, יריעות אלגבריות אפיניות, מורפיזמים, טופולוגית זריצקי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה ב 2 (03662133)


tau logohourglass00:00