חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3292-01
שם הקורס יסודות באלגברה קומוטטיבית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה ד"ר אלכסיי אנטיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: aentin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 201
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-13:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 007
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 11:00-13:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 008
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חוגים (חילופיים), הומומורפיזמים, אידאלים, חוגי מנה, אידאלים ראשוניים, אידאלים מכסימלים, תחומי שלמות, הרדיקל הנילי ורדיקל ג'ייקובסון של חוג, מודולים והומומורפיזמים שלהם, מודולי מנה, מודולים נוצרים סופית, הלמה של נקאייאמה, סדרות מדויקות, מכפלה טנזורית, הרחבה וצמצום סקלרים, חוגי שברים ומודולי שברים, מיקום של חוג או מודול באידאל ראשוני, שדה המנות של תחום שלמות, חוגים מקומיים, פירוק פרימארי, חוגי נתר, חוגי ארתין, משפט הבסיס של הילברט, פירוק פרימארי בחוגי נתר, הרחבות שלמות של חוגים, הסגור השלם של חוג בחוג הרחבה, משפט העליה ומשפט הירידה, תחומי דדקינד, חוג השלמים האלגברים בשדה מספרים, משפט האפסים של הילברט, יריעות אלגבריות אפיניות, מורפיזמים, טופולוגית זריצקי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתורת החבורות (03662132)


tau logohourglass00:00