חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3407-01
שם הקורס סמינר במתמטיקה דיסקרטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' וויצ'ך סאמוטיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: samotij@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 002
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 222
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המשתתפים יציגו מגוון תוצאות קלאסיות בתחום של מתמטיקה דיסקרטית (תורת הגרפים, תורת המספרים החיבורית, גיאומטריה דיסקרטית וכו') עם הוכחות קצרות ויפות. הנושאים ייבחרו בין היתר מהספרים הבאים:

"B. Bollobás, "The Art of Mathematics: Coffee Time in Memphis
"M. Aigner, G. Ziegler, "Proofs from the BOOK
"J. Matoušek, "Thirty-three Miniatures

הסמינר יועבר בשפה האנגלית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03662010) +מבוא לקומבינטוריקה ותורת (03661123)


tau logohourglass00:00