חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-1118-01
שם הקורס מתמטיקה בדידה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' גיל כהןצרו קשר
מרצה פרופ' אורי להבצרו קשר
מרצה פרופ' מיכל פלדמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gil@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין צ'ק פוינט , חדר: 244
צור קשר דוא"ל: orilahav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין צ'ק פוינט , חדר: 234
צור קשר דוא"ל: mfeldman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין צ'ק פוינט , חדר: 432
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 223
ברגר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 17:00-19:00
בניין לב אודיטוריום
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חלק ראשון - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות:
מושגים בלוגיקה, מושגי יסוד בתורת הקבוצות, פונקציות ויחסים, עוצמות.

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה:
עקרונות קומבינטוריים כלליים, קומבינטוריקה סופית בסיסית, משפט הבינום של ניוטון, עיקרון שובך היונים, עקרון ההכלה וההדחה, רקורסיה, מבוא לתורת הגרפים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית
בחינת ביניים

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00