חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-1118-06
שם הקורס מתמטיקה בדידה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' אורי להבצרו קשר
מרצה פרופ' מיכל פלדמןצרו קשר
מרצה ד"ר גיל כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: orilahav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 234
צור קשר דוא"ל: mfeldman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 432
צור קשר דוא"ל: gil@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 244
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין צ'ק פוינט
חדר 001
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 13:00-15:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 102
רוזנבלט
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חלק ראשון - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות:
מושגים בלוגיקה, מושגי יסוד בתורת הקבוצות, פונקציות ויחסים, עוצמות.

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה:
עקרונות קומבינטוריים כלליים, קומבינטוריקה סופית בסיסית, משפט הבינום של ניוטון, עיקרון שובך היונים, עקרון ההכלה וההדחה, רקורסיה, מבוא לתורת הגרפים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית
בחינת ביניים

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00