חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-1118-08
שם הקורס מתמטיקה בדידה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 15:00-17:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 006
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חלק ראשון - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות:
מושגים בלוגיקה, מושגי יסוד בתורת הקבוצות, פונקציות ויחסים, עוצמות.

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה:
עקרונות קומבינטוריים כלליים, קומבינטוריקה סופית בסיסית, משפט הבינום של ניוטון, עיקרון שובך היונים, עקרון ההכלה וההדחה, רקורסיה, מבוא לתורת הגרפים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00