חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-1118-90
שם הקורס מתמטיקה בדידה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חלק ראשון - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות
מושגים בלוגיקה, מושגי יסוד בתורת הקבוצות, פונקציות ויחסים, עוצמות

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה
עקרונות קומבינטוריים כלליים, קומבינטוריקה סופית בסיסית, משפט הבינום של ניוטון, עיקרון שובך היונים, עקרון ההכלה וההדחה, פונקציות יוצרות, רקורסיה, מבוא לתורת הגרפיםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00