חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2159-07
שם הקורס מבנה מחשבים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס הינו קורס מבוא לחומרה,ארכיטקטורת מעבדים, ומבוא לתכנון מעבדים ספרתיים. הקורס מציג את עקרונות בנית חומרה ספרתית, ממשיך בעקרונות מבנה המעבד, ודן בגישות שונות למימוש מעבדים ושיטת לשיפור הביצועים ובקשר בין המעבד לשפות התכנות. הקורס נוגע בגישות מודרניות למימוש מעבדים, כגון מימושים מקביליים וביצוע שלא לפי הסדר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105)
קורסים מקבילים
תוכנה 1 (03682157)


tau logohourglass00:00