חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2159-09
שם הקורס מבנה מחשבים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 13:00-14:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס הוא קורס מבוא לחומרה, ארכיטקטורת מעבדים, ומבוא לתכנון מעבדים ספרתיים. הקורס מציג את עקרונות בניית חומרה ספרתית, ממשיך בעקרונות מבנה המעבד, ודן בגישות שונות למימוש מעבדים ושיטת לשיפור הביצועים ובקשר בין המעבד לשפות התכנות. הקורס נוגע בגישות מודרניות למימוש מעבדים, כגון מימושים מקביליים וביצוע שלא לפי הסדר.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105)
קורסים מקבילים
תוכנה 1 (03682157)


tau logohourglass00:00