חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2160-01
שם הקורס אלגוריתמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר רני הודצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ranihod@tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 15:00-18:00
בניין צ'ק פוינט
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, רכיבי קשירות חזקים, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות לרבות תכנות דינאמי ותכנות לינארי.


הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158)


tau logohourglass00:00