חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2162-02
שם הקורס מערכות הפעלה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות. תזמון תהליכים. ניהול זכרון, דפדוף, זכרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158) +פרויקט תוכנה (03682161) +מבנה מחשבים (03682159) אומבנה המחשב (05124400)


tau logohourglass00:00