חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2162-06
שם הקורס מערכות הפעלה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר רני הודצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ranihod@tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין בר-שירה
חדר 010
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכרון, דפדוף, זכרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים. מבוא לבטיחות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158) +פרויקט תוכנה (03682161) +מבנה מחשבים (03682159) אומבנה המחשב (05124400)


tau logohourglass00:00