חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2200-02
שם הקורס מודלים חישוביים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 15:00-16:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס דן בשאלה מה ניתן לחשב, ובכמה זמן. נלמד מודלים חישובים בסיסים כמו מעגלים בוליאנים. אוטומטים סופיים ומכונות Turing. נדון בכוח החישובי של מודלים אלו ובסיבוכיות שלהם: זמן, מקום, אקראיות. נגדיר את מחלקות הסיבוכיות R, RE, P, NP ועוד. כמו כן נלמד רדוקציות ואיך להשתמש בהן כדי לאפיין את הקשר בין מחלקות הסיבוכיות שונות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) +מבוא להסתברות (03662010) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)


tau logohourglass00:00