חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2200-09
שם הקורס מודלים חישוביים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' רותם אושמןצרו קשר
מרצה ד"ר ניר בטנסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: roshman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 335
צור קשר דוא"ל: nirbitan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 344
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בשאלות הבסיסיות: "מה ניתן לחשב? ומה ניתן לחשב באופן יעיל?" נכיר מודלים חישוביים בסיסיים במדעי המחשב, כגון אוטומטים סופיים, מכונות טיורינג, ומעגלים בוליאניים. נדון ביכולות החישוביות של מודלים אלו ובאספקטים שונים של סיבוכיות: זמן, זכרון, אקראיות. נגדיר את מחלקות הסיבוכיות R, RE, P, NP, ומחלקות נוספות, ונכיר את מושג הרדוקציה ואת שימושיה כדי לאפיין את היחסים בין בעיות שונות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) +מבוא להסתברות (03662010) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)


tau logohourglass00:00