חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3065-01
שם הקורס מבוא לאבטחת מידע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' אבישי וולצרו קשר
מרצה מר סלע נבוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avishai@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון תוכנה , חדר: 3
צור קשר דוא"ל: sellaben@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 13:00-16:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ראו פרטים באנגלית בהמשך, ופרטים נוספים באתר הקורס: https://infosec.cs.tau.ac.ilטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמערכות הפעלה (03682162) אומבוא לתכנות מערכות (05124402)


tau logohourglass00:00