חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3065-02
שם הקורס מבוא לאבטחת מידע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 16:00-17:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ראו פרטים באנגלית בהמשך, ופרטים נוספים באתר הקורס: https://infosec.cs.tau.ac.ilטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמערכות הפעלה (03682162) אומבוא לתכנות מערכות (05124402)


tau logohourglass00:00