חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3076-01
שם הקורס אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר ויאצסלב נובגורודובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: slavanov@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 17:00-20:00
בניין פורטר - לימודי הסביבה
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

Course website: http://slavanov.com/teaching/sn2021a

Course Goals and Short Syllabus:
Today we cannot imagine our life without social networks. The interest in analyzing social networks, their structure, predicting expected behavior of the users in social networks increased in the past years. This course will focus on social networks and especially online social networks, bringing together both algorithms (from "classic" to recent state-of-the-art) and applications for these networks. The course will involve both theoretical parts (such as formal definition of social network, measurements in social networks, network formation, community detection algorithms and more) and practical parts (including hands-on programming using Python and libraries such as NetworkX). In addition to covering fundamental issues in social networks, we will focus on practical real world tasks, including the trends from the last years. For practice, we will use publically available datasets of social networks and demonstrate solution of real life challenges.

Course Format:
Each class will be a 3 hours lecture which will include both theoretical and practical parts.
Homework - 3 HW assigments during the semester (submission in pairs) - 15% of the final grade.
Final exam - 85% of the final gradeטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגוריתמים (03682160)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00