חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3083-01
שם הקורס תכנות תחרותי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה מר אבירם מגןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avirammagen@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 17:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

.Topics

Data Structures and Libraries (c++)

Dynamic Programming

Graphs

Mathematics

(Computational) Geometry

String Processing


Semester program

Includes 12 weekly classes.

Duration of each lesson is 3 hours.

Homework in groups and individuals will be given and checked 3 times during the semester. The homework will include questions from competitions that students will solve with creative thinking and code writing.

Final competition at the end of the semester that will extend in the spirit of ICPC.

Flight to the European ICPC competition (stage for the World Cup final) with the winning team.


Grading based on homework, attendance and final competition


Competitive programming

Competitive programming is a mind sport, involving participants trying to program according to provided specifications. The aim of competitive programming is to write source code of computer programs which are able to solve given problems.

Competitive programming is recognized and supported by several multinational software and Internet companies, such as Google and Facebook. There are several organizations who host programming competitions on a regular basis.

A vast majority of problems appearing in programming contests are mathematical or logical in nature. Typical such tasks belong to one of the following categories: combinatorics, number theory, graph theory, geometry, string analysis and data structures.


ICPC-International Collegiate Programming Contest

The International Collegiate Programming Contest, known as the ICPC, is an annual multi-tiered competitive programming competition among the universities of the world. In 2018, ICPC participation included 52,709 students from 3,233 universities in 110 countries.

ICPC contests are team competitions. Current rules stipulate that each team consist of three students. Participants must be university students, who have had less than five years of university education before the contest.

During each contest, the teams of three are given 5 hours to solve between eight and fifteen programming problems.

Interview with a Competitive Programmer
https://www.youtube.com/watch?v=F4rykKLcduIלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגוריתמים (03682160) +מבני נתונים (03682158)


tau logohourglass00:00