חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3084-01
שם הקורס קודים לתיקון שגיאות וסריגים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' שמואל ספראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: safra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: צ'ק פוינט , חדר: 454
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 17:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בבסיס המתמטי של סריגים וקודי תיקון שגיאות, ובמיוחד ההיבטים החישוביים והרלוונטיות לתורת הסיבוכיות ולקריפטוגרפיה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםסיבוכיות (03683168)


tau logohourglass00:00