חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3087-01
שם הקורס נושאים מתקדמים בארכיטקטורת מחשבים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה מר רון גבורצרו קשר
מרצה מר אוהד פליקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rgabor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: ohadf1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-13:00
בניין גולדשלגר - רב תחומי
חדר 315
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מהווה מבוא לנושאים מתקדמים בארכיטקטורת מחשבים מודרניים, בעיות, פתרונות ושיקולים למימושים שונים. הקורס יעסוק באתגרים ובעיות בתחום המחשוב, כמו גם סקירה והשוואה של פתרונות אלטרנטיביים תוך שימוש בפתרונות מודרניים מהתעשייה ובמחקר ופרסומים אקדמיים.

מה ילמדו בקורס?
הסטודנטים יכירו נושאים מתקדמים הקשורים לארכיטקטורת מחשבים מודרניים, החל מ general purpose computing עד לפתרונות מיוחדים וייעודיים. הסטודנטים ילמדו כיצד לבחון ולבקר מאמרים אקדמיים, לזקק אותם ולהציג אותם.

ציון:
כל תלמיד יבחר שני מאמרים בנושא ספציפי, יציג אותם בשיעור הצגה פרונטלית ויגיש סיכום עם מסקנות. הציון בקורס יתבסס על בחינה סופית (50% מהציון) וכן על השתתפות, הבנת הנושאים, תוכן המצגת ואיכותה והעבודה שהוגשה.

נושאים ותיאור מפורט:
החלק הראשון של הסמסטר יוקדש להרצאות שיסקרו את יסודות הנושאים ויעניקו לסטודנטים את הרקע והכלים הדרושים לקריאה והבנה של מאמרים אקדמיים בנושאים. החלק השני של הסמסטר יוקדש למצגות התלמידים הסוקרות פתרונות מודרניים ומחקרים הקשורים לנושאי הקורס.

הנושאים בקורס יתבססו על נושאים חמים מהתעשייה כגון:
- Speculation and out of order execution
- Branch prediction
- Power performance optimizations and the power wall, Big-little architecture
- Advanced security topics
- Machine learning (ML) and artificial inelegance (AI)
- Virtual machines
- Real time computing and quality of service
- Distributed computing
- Advanced memory hierarchies
- Transactional memory
- High performance computing
- Performance profiling

לינק להרצאת המבוא הכוללת את הנושאים שהועברו והלוגיסטיקה של הקורס שהועבר בתשפ"א:
https://drive.google.com/file/d/1-0nQ7H5XzlxTgaAjAJvoV7qBkZ9dBc3C/view?usp=sharingהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבנה מחשבים (03682159) אומבנה המחשב (05124400)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00