חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3123-01
שם הקורס היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר תומר שדמיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shadmyto@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 13:00-16:00
בניין רב-תחומי הנד
חדר 315
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טכנולוגיות המתבססות על ניתוח נתונים באמצעות למידת מכונה ומערכות ממוחשבות אחרות הופכות בשנים האחרונות למנגנון מרכזי בקבלת החלטות פרטיות וציבוריות ועשויות לשנות מהיסוד פעילויות בתחומים שונים - החל מרפואה, דרך שוק ההון ועד לשדה הקרב. התפקיד הגדל והולך של מערכות ממוחשבות בכלל ומערכות לומדות בפרט, בהסדרת תחומים שונים מציב את מדעני המחשב ואת המהנדסים בצומת חדש ומורכב, בו להחלטותיהם המקצועיות עשויות להיות השלכות אתיות, משפטיות וחברתיות מרחיקות לכת ולא צפויות. כתוצאה מהתפתחויות אלו תוצרי העבודה של מהנדסים ומדעני מחשב נמדדים יותר ויותר לא רק על בסיס שיקולי יעילות ופונקציונאליות, אלא גם לאור ההשלכות החברתיות, המשפטיות והאתיות של הקוד. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטים במפה בסיסית, שתאפשר להם לשאול שאלות הנוגעות להשלכות של מודלים שונים, ותאפשר להם להבין טוב יותר דרישות אתיות, משפטיות וחברתיות, שחלות עליהם כיום. בקורס נסקור ונדון בסוגיות אתיות וחברתיות מרכזיות שטכנולוגיות חדשות מעוררות בשנים האחרונות. נשאל בין היתר כיצד מערכות לומדות מקבעות אפליה של קבוצות שונות, האם וכיצד ניתן למנוע אותה? מדוע פרטיות משתמשים חשובה, מהי המדיניות הנוכחית בנוגע לשמירה על פרטיות ולאן היא עשוייה להתפתח בשנים הקרובות? על מי ראוי שתחול האחריות לפעולות של רכבים אוטונומיים ורובוטים? האם ניתן לקודד כללים מוסריים, אם כן מי ראוי שיקבע את הכללים וכיצד? ועוד. הדיון בכל אחת מן הסוגיות יתמקד במקרי מבחן עכשוויים, שיוצגו באמצעות סרטונים, קטעי עיתונות ואורחים מהאקדמיה ומהתעשייה העוסקים בסוגייה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00