חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3168-05
שם הקורס סיבוכיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' אמיר בנבנישתי שפילקהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shpilka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 16:30 - 15:30
בניין: צ'ק פוינט , חדר: 332
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-13:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורסים ילמדו הנושאים הבאים: סיבוכיות זמן ומקום. מחלקות סיבוכיות. אקראיות כמשאב. אלגוריתמי קירוב וקושי של קירובהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים חישוביים (03682200) +אלגוריתמים (03682160)


tau logohourglass00:00