חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3168-05
שם הקורס סיבוכיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' אמיר בנבנישתי שפילקהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shpilka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורסים ילמדו הנושאים הבאים: סיבוכיות זמן ומקום. מחלקות סיבוכיות. אקראיות כמשאב. אלגוריתמי קירוב וקושי של קירובלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים חישוביים (03682200) +אלגוריתמים (03682160)


tau logohourglass00:00