חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3168-08
שם הקורס סיבוכיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-14:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורסים ילמדו הנושאים הבאים: סיבוכיות זמן ומקום. מחלקות סיבוכיות. אקראיות כמשאב. אלגוריתמי קירוב וקושי של קירובהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים חישוביים (03682200) +אלגוריתמים (03682160)


tau logohourglass00:00