חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3168-09
שם הקורס סיבוכיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 15:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורסים ילמדו הנושאים הבאים: סיבוכיות זמן ומקום. מחלקות סיבוכיות. אקראיות כמשאב. אלגוריתמי קירוב וקושי של קירובלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים חישוביים (03682200) +אלגוריתמים (03682160)


tau logohourglass00:00