חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3175-01
שם הקורס נושאים בהנדסת תוכנה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' שחר מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maozs@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין צ'ק פוינט , חדר: 345
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין טרובוביץ - משפטים
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ראו סילבוס באנגלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתוכנה 1 (03682157) +מודלים חישוביים (03682200) +מבני נתונים (03682158)
קורסים מקבילים
Software Project (03682161)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00