חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3235-01
שם הקורס מבוא ללמידה חישובית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר נדב כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: cohennadav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 355
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 13:00-16:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה מהווה מבוא בסיסי ללמידה חישובית, וכולל:
+ למידה מפוקחת: למידת PAC, מימד VC, פספטרון, SVM, אופטימיזציה מבוססת גרדיאנט, boosting, עצי החלטה
+ למידה לא מפוקחת: principal component analysis, צברור, אלגוריתם EM

הקורס מכיל גם תיאוריה וגם פרקטיקה, עם דגש מיוחד על אלגוריתמי למידה חישובית. נושאים תיאורטיים הם מתמטיים באופיים, תרגילים מעשיים מתבססים על שפת פייתון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03662010) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אוסטטיסטיקה למדעי המחשב (03652301) אוהסתברות למדעים (03652100) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836)
קורסים מקבילים
אלגוריתמים (03682160) אומבני נתונים ואלגוריתמים (05122510)


tau logohourglass00:00