חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3235-08
שם הקורס מבוא ללמידה חישובית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 15:00-16:00
בניין צ'ק פוינט
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הינו מבוא לתחום של למידה חישובית (כלומר התחום שעיסוקו אלגוריתמים שלומדים מתוך ניסיון). תחום זה עומד בבסיס היישומים המודרניות של בינה מלאכותית (לדוגמא ראיה חישובית, עיבוד שפה טבעית, נהיגה אוטונומית, ועוד).
הקורס יתן את הכלים התיאורטיים הנחוצים להבנה של אלגוריתמים לומדים, יציג מגוון אלגוריתמים, ויתן גם התנסות פרקטית.
כמה נושאים שילומדו:
+ למידה מפוקחת: למידת PAC, מימד VC, פספטרון, SVM, אופטימיזציה מבוססת גרדיאנט, boosting, למידה עמוקה, עצי החלטה
+ למידה לא מפוקחת: principal component analysis, צברור, אלגוריתם EM

הקורס מכיל גם תיאוריה וגם פרקטיקה, עם דגש מיוחד על אלגוריתמי למידה חישובית. נושאים תיאורטיים הם מתמטיים באופיים, תרגילים מעשיים מתבססים על שפת פייתון.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03662010) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אוסטטיסטיקה למדעי המחשב (03652301) אוהסתברות למדעים (03652100) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836)
קורסים מקבילים
אלגוריתמים (03682160) אומבני נתונים ואלגוריתמים (05122510)


tau logohourglass00:00