חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3236-02
שם הקורס יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 11:00-12:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס כשמו כן הוא, מכיל נושאים יסודיים מגרפיקה ממוחשבת, עיבוד תמונה וראיה ממוחשבת. נתחיל במרחבי צבע, שיטות המרת צבעים, סינון תמונה, שיטות קוונטיזציה ותורת הדגימה. נמשיך עם טרנספומציות אפיניות ופרוייקטיביות, שיטות לסילוק משטחים נסתרים, עצי BSP , טקסטורות, ושיטות תאורה.נלמד כמה נושאים במידול גיאומטרי. בהמשך נלמד נלמד פרקים בראיה ממוחשבת, כגון זיהוי והכרה של אלמנטים בתמונה ועקיבה. נמשיך עם גאומטריה אפיפולרית ונושאים בשחזור תלת מימדי מאוספי תמונות מתוך תנועה. במהלך הקורס נלמד גם איך הנושאים האלו מטופלים כיום עם למידה ורשתות עמוקות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158)


tau logohourglass00:00