חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3273-01
שם הקורס מבוא לאופטימיזציה למדעי המחשב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר תומר קורןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tkoren@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין צ'ק פוינט , חדר: 442
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-13:00
בניין בניין צ'ק פוינט
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק ביסודות תורת האופטימיזציה ושימושיה בעיבוד מידע, בלמידה חישובית ובמדעי המחשב בכלל. בחלק הראשון של הקורס נלמד מושגים בסיסיים באנליזה קמורה ונראה אלגוריתמים כלליים לפתרון בעיות קמורות במימד נמוך. בהמשך נעבור להתמקד באלגוריתמי סדר-ראשון (כגון Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent) לפתרון בעיות קמורות במימד גבוה. בחלק האחרון של הקורס ניגע בנושאים מתקדמים, כגון אופטימיזציה לא קמורה, דואליות ושיטות דואליות, שיטת ניוטון, שיטות אופטימליות לאופטימיזציה חלקה, ועוד.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) +חדו''א 2א (03661102) אוחדו''א 2ב (03661122) +אלגברה לינארית 2א (03661112) אואלגברה לינארית 2ב (03661120)
קורסים מקבילים
מבוא להסתברות (03662010) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00