חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3276-01
שם הקורס מערכות ביג דאטה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר ראובן בויםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: boim@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 15:00-18:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 007
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד על מערכות ביג דאטה מודרניות הן מצד ניהול המידע והן ממידולו. הקורס יעסוק בסיסי נתונים רלציונים ומבוזרים, מערכות NoSQL ובפרט wide column databases ו Cassandra, מידול Big Data על ידי denormalization, מערכות stream processing, מערכות data warehouse ועוד.
מטרת הקורס היא לספק את הידע התיאורטי והמעשי הנדרש כדי לפתח מערכות דאטה שתומכות ב internet scale.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158) אומבני נתונים ואלגוריתמים (05122510)


tau logohourglass00:00