חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3312-01
שם הקורס רשתות קונבולוציה עמוקות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה מר יניב בניצרו קשר
מרצה מר טל שהרבניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yanivbenny@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: shaharabany@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין צ'ק פוינט
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד על היסודות של רשתות נוירונים עבור ראייה ממוחשבת. נדבר על הנושאים הבאים:


סיווג תמונות: גישה מונחית נתונים, K-Nearest Neighbors, סיווג לינארי


פונקציות לוס ואופטימיזציה: High Level Representations, Stochastic Gradient Descent


רשתות נוירונים: Backpropagation, Multilayer Perceptrons


ארכיטקטורות של רשתות נוירונים: פונקציות אקטיבציה.


רשתות קונבולוציה: קונבולוציות, pooling, רשתות קונבולוציה מחוץ לראייה ממוחשבת


אימון רשתות נוירונים: אתחולים, רגולריזציה, נרמול, אנסמבלים, למידת העברה, שיטות עדכון, vanishing and exploding gradients, overfitting and underfitting


ארכיטקטורות של רשתות קונבולוציה: AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet


רשתות נוירונים רקורסיביות: RNN, LSTM, GRU, Transformers


זיהוי אובייקטים: detection and segmentation


מודלים גנרטיביים: GAN, Variational AutoEncoders


למידה לא מבוקרת מול למידה מבוקרת. למידה Self Supervised.


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03662010) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801) אוהסתברות למדעים (03652100) אוהסתברות למתמטיקאים (03663098) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) +סטטיסטיקה למדעי המחשב (03652301) אומבוא לסטטיסטיקה (03651813) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) +מבוא ללמידה חישובית (03683235)


tau logohourglass00:00