חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3319-01
שם הקורס מבוא למדעי המידע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר ויאצסלב נובגורודובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: slavanov@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/ds2021b/טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסטטיסטיקה למדעי המחשב (03652301) אומבוא לסטטיסטיקה (03651813) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות (03662010) +אלגוריתמים (03682160)


tau logohourglass00:00