חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4010-02
שם הקורס רובוטיקה אלגוריתמית ותכנון תנועה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 19:00-20:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשנים האחרונות הרובוטיקה מתפתחת בקצב מואץ עם מגוון רובוטים ויישומים חדשים בתחומים כמו רפואה, חלל, לוגיסטיקה, בידור ועוד. היישומים האלה מצריכים אלגוריתמים מתוחכמים. בקורס נסקור שיטות חישוביות ואלגוריתמים ברובוטיקה עם דגש על תכנון תנועה אוטונומי ועל מערכות מרובות רובוטים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00