חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4057-01
שם הקורס אלגוריתמים קוונטיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר אברהם בן ארויהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: abrhambe@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-13:00
בניין בניין צ'ק פוינט
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא לחישוב קוונטי, בראייה של מדעי-המחשב.
הקורס מיועד לתלמידי תואר שני, אך פתוח גם לתלמידי תואר ראשון.
דרישות קדם: אלגברה לינארית (בסיס אורתונורמלי, מרחב ניצב, מכפלה פנימית, נורמה, וקטורים וערכים עצמיים, העתקות הרמיטיות ואוניטריות)
מושגים בסיסיים בחבורות (יוצרים, חבורות ציקליות, חבורות אבליות, תת חבורה) ובתורת המספרים (מחלק משותף מירבי, משפט השאריות הסיני, הפיכים מודלו N)

נושאי הקורס:
מודל החישוב - קיוביטים, מעגלים קוונטים
טלפורטציה קוונטית
אי שוויון בל
התמרת פורייה
אלגוריתמים בסיסים: דויטש, דויטש-ג'וזה, ברנשטיין-וזריני, סימון
האלגוריתמים של שור לבעיית הפירוק לגורמים ראשוניים ולבעיית הלוגריתם הבדיד
האלגוריתם של גרובר והחסם של BBBV
מטריצות צפיפות ומדידות מוכללות
אנטרופיית פון-ניומן
פרוטוקולים להטלת מטבע
קודים מתקני שגיאות
QMA

לא נדרש ידע מוקדם בפיזיקה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסיבוכיות (03683168)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00