חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4060-01
שם הקורס סמינר בכלים קומבינטוריים בקריפטוגרפיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' יפתח אילן היטנרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iftachh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין בניין צ'ק פוינט
חדר 180
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נכיר מספר כלים קומבינטורים בסיסים המשמשים בקריפטוגרפיה.
בשעה הראשונה של כל שיעור, התלמיד יציג את הכלי הקומבינטור, ובשעה השנייה יראה מספר שימושים שלו בקריפטוגרפיה.

ראו רשימת הכלים שנכסה בסילבוס באנגלית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לקריפטוגרפיה מודרנית (03683049) אותורת הקריפטוגרפיה (03684162)
קורסים מקבילים
מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית (03683049)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00