חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4154-01
שם הקורס אלגוריתמים למידול, ייצור והדפסת גופים תלת מימדיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר עמית חיים ברמנוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amberman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 327
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 13:00-16:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 008
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כללי:

הקורס עוסק באספקטים החישוביים של מידול אובייקטים לצרכי ייצור בכלל, והדפסה תלת-מימדית בפרט, ומדבר על חזית המחקר בתחום הצעיר הזה, המכונה "Fabrication-aware Design". הקורס הינו קורס מתקדם הפתוח לסטודנטים לתארים גבוהים או למסיימי תואר ראשון. הקורס דורש ידע והבנה במקצועות האפליקטיביים של מדעי המחשב באופן כללי. המלצת קדם לקורס הינה "יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה", אשר יקנה יתרון ברור למי שכבר ביצע אותו. למי שלא ביצע את הקורס הזה, מאוד מומלץ לפחות ניסיון תכנותי אחר, כגון הקורס "מבני נתונים" או מקביליו. הקורס כולל הוראה פרונטלית למשך קצת יותר ממחצית מהזמן. שאר הזמן מוקדש להצגת מאמרים ע"י הסטודנטים.

נושאים:

בוגרי הקורס יכירו באופן כללי את הנושאים הדרושים לצורך פיתוח אלגוריתמים המקלים על תהליך המידול, או הפיתוח, של אובקייטים תלת-מימדיים אשר עתידים לייצור, כאשר לב הקורס הינו ייצוג ואופטימיזציית הגיאומטריה של האובייקט. מטרת הקורס הכללית היא הכרת התחום, ותת-הנושאים השונים בו, לסטודנטים.

הקורס כולל הסבר שטחי על טכנולוגיות הדפסה תלת-מימדית, טכניקות של סימולציה פיזקלית ושל אופטימיזציה באופן כללי. לאחר מכן, דרך דוגמאות של מאמרים עדכניים, נראה כיצד ניתן להשתמש בשיטות אלו על מנת להקל על תהליך הפיתוח הנ"ל, להפוך חלקים ממנו לאוטומטיים, או לאפשר הקניית תכונות לאובייקטים שלא היו אפשריות קודם לכן.

את דוגמאות אלו נראה בתחומים של שליטה על טווח ומסלולי התנועה והדיפורמציה של אובקייטים, שליטה ושיפור החוזק של אובייקטים וכך גם המראה שלהם. בנוסף, כמה דוגמאות יעסקו בתהליך ההדפסה עצמו, כאשר נראה איך שיטות דומות יכולות גם לשפר את זמן ואיכות ההדפסה.

תחומי ההתמקדות במהלך קורס ניתנים לשינוי ויהיו תלויים גם בהבעות ההתעניינות של הסטודנטים, אבל באופן כללי יעקבו אחרי התחומים המפורטים בספר: "Design, Representations, and Processing for Additive Manufacturing"

ציון:

הקורס הינו ללא שיעורי בית. בנוסף למטלת הצגת מאמר שהוזכרה לעיל, לקורס פרוייקט סיום אשר כבד תכנותית, בו מתבקשים הסטודנטים לממש מאמר (או חלק ממנו), לשפר שיטה קיימת, או לבצע תכנון לא טרוויאלי לגוף כלשהו להדפסה, לבחירת הקבוצות (בזוגות).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00