חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4206-01
שם הקורס שיטות מתקדמות בעיבוד שפת טבעית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר עמר לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levyomer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 254
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס סוקר שיטות חדשות בעיבוד שפה טבעית, כגון טרנזפורמרים, אימון מקדים, וייצור שפה טבעית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםעיבוד שפה טבעית (03683077) אומבוא ללמידה חישובית (03683235) אולמידה עמוקה (03684488)


tau logohourglass00:00