חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4216-01
שם הקורס נושאים מתקדמים בסינתזה ריאקטיבית ויישומה בהנדסת תוכנה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' שחר מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maozs@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 345
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ראו סילבוס באנגלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםנושאים במודלים של מע' תוכ (03684355)


tau logohourglass00:00