חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4232-01
שם הקורס אופטימליות באופטימיזציה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר יאיר כרמוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ycarmon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האם אלגוריתם אופטימיזציה יכול להיות אופטימלי לכשעצמו? הקורס יסקור טכניקות לניתוח הסיבוכיות של אלגוריתמי אופטימיזציה, עם דגש על חסמי סיבוכיות תחתונים שמאפשרים להוכיח כי לא ניתן לשפר באופן מהותי אלגוריתמים מסוימים. נתמקד בשיטות מסדר ראשון, שמתאימות לבעיות בלמידה חישובית מודרנית, ונחקור כיצד תכונות כגון חלקו?ת, קמירו?ת ורעש בגרדיאנט משפיעות על סיבוכיות האופטימיזציה. ההוכחות שלנו ינצלו טכניקות כלליות כגון פולינומי צ'בישב, שיטת לה-קאם ואורקלים מתנגדים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא ללמידה חישובית (03683235)


tau logohourglass00:00