חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4281-01
שם הקורס נושאים מתקדמים במבני נתונים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' חיים קפלןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: haimk@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 433
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נעסוק באלגוריתמים ומבני נתונים לבעיות קומבינטוריות בסיסיות וניתוחםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00