חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4281-01
שם הקורס נושאים מתקדמים במבני נתונים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' חיים קפלןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: haimk@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 433
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 16:00-19:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 007
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אנחנו נכיר מספר מבני נתונים כגון
splay trees, dynamic trees, suffix trees, suffix arrays
ואת שימושיהם לפתרון בעיות שונות כגון איך משתמשים בdynamic trees לפתרון בעיות זרימה, ואיך משתמשים בsuffix trees לפתרון בעיות שונות כל מחרוזות וכו.

לאתר הקורס בפעם האחרונה בה הוא ניתן ראה
http://www.cs.tau.ac.il/~haimk/advanced-ds-2021spring/main-page.html

התכנים משתנים לעיתים ממחזור למחזורלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158) +אלגוריתמים (03682160)


tau logohourglass00:00